UWV

>> Direct inloggen bij Mijn UWV >>

In Nederland kennen we het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, het UWV. Dit is een overheidsinstelling dat zorg draagt voor alles wat te maken heeft met werknemersverzekeringen. Hierbij kun je denken aan de WW, WAO en de Ziektewet. Aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voert het UWV alle werknemersverzekeringen uit in Nederland. Ook beoordeelt het UWV uitkeringsaanvragen en verstrekt deze waar nodig. Ook is het UWV betrokken bij het begeleiden van werklozen naar een nieuwe baan. Via Mijn UWV kun je veel zaken met het UWV online regelen. Je kunt hiervoor direct bij de site van het UWV inloggen.

Werkend Nederland

De kerntaken van het UWV zijn te definiëren in vier categorieën. Allereerst het werk. De organisatie draagt zorg voor de werkende Nederlander. Dit kan zijn in de vorm van mensen stimuleren aan het werk te blijven, bijvoorbeeld na een tijdelijke onderbreking. Zo wordt voorkomen dat deze mensen gebruik moeten maken van sociale voorzieningen en zo zelfredzaam blijven. Voor mensen die al van sociale voorzieningen gebruik maken, wordt hulp geboden opnieuw in het werkverkeer opgenomen te worden. Ook kan het UWV door werkgevers ingeschakeld worden om geschikt personeel te vinden. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Beoordelen

Voordat mensen gebruik gaan maken van sociale voorzieningen, bijvoorbeeld omdat ze arbeidsongeschikt raken en daarom een uitkering aanvragen, gaat het UWV over de beoordeling van dergelijke situaties. De hamvraag is hier of de persoon in kwestie aanspraak maakt op de sociale voorzieningen als diens situatie met de afgesproken richtlijnen overeenkomen. Het UWV kan overgaan tot een toekenning van bijvoorbeeld een uitkering, al dan niet op basis van enkele voorwaarden. Ook kan het overgaan op een gedeeltelijke toekenning of een toekenning anders dan op basis waarvan een aanvraag ingediend is. Bovendien kan bij onrechtmatige toekenning het UWV een uitkering of andere voorziening intrekken.

Uitkering

Zolang het UWV beoordeelt dat een persoon recht heeft op een uitkering, dan draagt het zorg voor de uitbetaling ervan. Dit gebeurt op vaste momenten volgens vastgelegde wetten. Ook kunnen er persoonlijke afspraken worden gemaakt, om de toegekende uitkering op maat te laten zijn. Omdat het UWV een overheidsinstelling betreft, kan het andersom ook de uitkeringsgerechtigde aan spelregels houden.

Vertrouwelijkheid

Zaken omtrent werk, keuring en uitkering kunnen zeer persoonlijke aangelegenheden zijn. Het UWV draagt daarom zorg voor een vertrouwde omgang met gegevens van mensen. Ook zorgt het ervoor dat een persoon slechts eenmaal zijn of haar gegevens hoeft aan te leveren bij de overheid, waarna deze de gegevens voor de nodige doeleinden inzet. Het BSn of burger service nummer kunnen hiervoor van belang zijn, evenals de Digid.

Eén loket

Het UWV vormt het loket voor alle vragen en regelingen omtrent werk. Of je nu een baan hebt of niet, in het buitenland woont of in Nederland, niet geschikt bent om te werken, of simpelweg niet aan werk komt. Voor alle vragen en begeleiding in en naar werk vormt het UWV één loket. Het beschikt over alle formulieren die je nodig hebt om uitkeringen of andere tegemoetkomingen aan te vragen en is gespecialiseerd in elke doelgroep van de arbeidsmarkt. Ook biedt men rekenhulp als het gaat om uitkeringen en toeslagen. Tevens kun je hier terecht voor scholing of begeleiding naar externe vormen van onderwijs die je helpen op de arbeidsmarkt.