Toeslagen

>> Direct inloggen bij Mijn Toeslagen >>

Iedere Nederlander kent een aantal vaste lasten. Met het inkomen dat je uit werk of anderzijds verdient, betaal je doorgaans een groot deel van deze lasten. Om je hierin tegemoet te komen heeft de overheid voor een aantal kostenposten toeslagen vastgesteld. Toeslagen vormen als het ware een aanvulling op je gewone inkomen, waardoor je minder van je eigen geld kwijt bent aan vaste lasten. Denk hierbij aan het huren van een huis, je zorgverzekering en het onderhouden van je kinderen. Deze toeslagen heten dan ook respectievelijk huurtoeslag, zorgtoeslag, toeslag voor kinderopvang en het kindgebonden budget. Alle zaken rondom je toeslagen kun je online regelen in Mijn Toeslagen. Inloggen op Mijn Toeslagen doe je met DigiD.

Zorgtoeslag

Voor iedere volwassen Nederlander, dat wil zeggen 18 jaar of ouder, is er de mogelijkheid om zorgtoeslag aan te vragen. Door het afsluiten van een basisverzekering en mogelijk aanvullende verzekeringen bij een zorgverzekeraar ben je voorzien van medische zorg. Afhankelijk van je inkomen en je vermogen kan het echter verschillen hoe sterk de maandelijkse premie van de zorgverzekering op je inkomen drukt. Door het aanvragen van zorgtoeslag krijg je mogelijk een bijdrage toegewezen in de kosten die je maakt voor je zorgverzekering.

Huurtoeslag

Naast het kopen van een huis, zijn er veel Nederlanders die een huis huren. Vooral als je inkomen relatief laag is, kan het lastig zijn om een eigen huis te bezitten. De huur van een huis is echter ook niet altijd goedkoop. Als de huur voor een huis relatief hoog is ten opzichte van je maandelijks inkomen, dan maak je wellicht aanspraak op huurtoeslag. Met deze toeslag beperk je de kosten voor de huur van een huis die je uit eigen zak moet betalen. Wel zijn er grenzen gesteld aan de hoogte van de huur waarop je huurtoeslag mag aanvragen. Daarom komt de huurtoeslag voornamelijk voor bij sociale huurwoningen.

Toeslag voor kinderopvang

Het hebben van kinderen gaat niet altijd eenvoudig samen met het werkende leven. Sommige gezinnen bestaan uit tweeverdieners, met beide ouders die veel op pad zijn voor werk. Andere gezinnen zijn zogenaamde eenoudergezinnen, waarbij slechts één ouder met zowel een baan als de zorg voor het gezin opgezadeld is. In meerdere gevallen kan het daarom wenselijk zijn om je kinderen overdag onder te brengen in een kinderopvang. Ook hiervoor maakt de overheid geld vrij, waarop je aanspraak kunt maken in de vorm van een toeslag voor kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van je inkomen en het aantal kinderen dat je moet onderhouden.

Kindgebonden budget

Ook voor het onderhouden van kinderen in het algemeen stelt de overheid geld beschikbaar. Op deze manier wordt het gezinsleven gestimuleerd en kan het inkomen van een gezin ontlast worden van kosten die horen bij het onderhouden van een gezin. Op dit zogenaamde kindgebonden budget maak je aanspraak als je een of meerdere kinderen onder de 18 in je gezin hebt. Ook als je zorg draagt voor pleegkinderen of stiefkinderen kun je het kindgebonden budget aanvragen. Uiteraard wordt ook bij het kindgebonden budget rekening gehouden met de gezinssamenstelling en de financiële draagkracht van een gezin, zoals de hoogte van het inkomen en je vermogen.