Pensioenwet

Als werknemer in Nederland bouw je pensioen op. Gedurende je werkende leven wordt telkens wat geld apart gezet, zodat je na je pensioengerechtigde leeftijd verzekerd bent van een inkomen. Alle zaken omtrent het pensioen staan geregeld in de Pensioenwet. Deze wet beschrijft de verantwoordelijkheden zijn van zowel werknemers, werkgevers als de pensioenverstrekkers. Op deze manier helpt de Pensioenwet werknemers te voorzien van financiële zekerheid na afloop van hun werkende carrière en ziet het erop toe dat alle betrokken partijen hierin hun verplichten nakomen.

Transparantie

Oudere wetten omtrent het pensioen voorzagen te weinig in het bieden van inzicht in de pensioenopbouw. Werknemers wisten wel dat ze pensioen opbouwden, maar hadden vaak geen idee hoe dit in elkaar zat. Door de Pensioenwet is er meer transparantie ontstaan in het proces van pensioenopbouw en weten werknemers tegenwoordig beter hoeveel pensioen ze opbouwen. Ook liggen pensioenverstrekkers meer onder de loep als voorheen, waardoor er minder pensioenopbouw verdwijnt in het vermogen van dergelijke pensioenverstrekkers.

Plicht tot informeren

Pensioenverstrekkers hebben de plicht om werknemers jaarlijks voor te lichten over hun pensioenopbouw en welke gevolgen dit heeft voor hun latere uitkering. Ook werkgevers hebben hier plichten in. Bovendien moeten werknemers jaarlijks een UPO ontvangen, dat staat voor Uniform pensioenoverzicht. Hierin wordt een overzicht gegeven van de door jou te verwachten pensioenuitkeringen op jaarbasis.

Het sluiten van een overeenkomst

Alle afspraken die werknemers maken met hun werkgever worden vastgelegd in een overeenkomst. Zo weten beide partijen precies waar ze aan toe zijn als het gaat om pensioenopbouw en de uitkering ervan. Werkgevers kunnen werknemers hierbij drie soorten toezeggingen doen, verwerkt in drie verschillende overeenkomsten. Dit betreffen uitkeringsovereenkomsten, premieovereenkomsten en kapitaalovereenkomsten.

Verschillende soorten pensioen

In uitkeringsovereenkomsten staan de afspraken omtrent je pensioen vast. Zo weet je van tevoren exact wat je ontvangt zodra je pensioen zal worden uitgekeerd. Hierbij heb je wel keuze uit drie manieren hoe je je pensioen het liefst wilt opbouwen. Bij premieovereenkomsten heb je deze keuzes niet. De werkgever bepaalt ieder jaar een premie voor het op te bouwen pensioen, dat kan fluctueren. Kapitaalovereenkomsten worden het minst vaak afgesloten. Hiermee wordt aan het begin van de pensioenopbouw een kapitaal bepaald dat je ontvangt zodra je pensioengerechtigd bent.

Uitvoering en reglement

Voor iedere overeenkomst staan er eisen beschreven in het pensioenreglement. Alle afspraken die de werknemer maakt met zijn of haar werkgever, moeten bovendien door de werkgever vastgelegd worden bij een pensioenverstrekker. Dit kan bijvoorbeeld een fonds zijn dat pensioenen belegt.