Mijn UWV

Direct inloggen bij Mijn UWV

Direct inloggen bij Mijn UWV

Indien je gedeeltelijk of geheel werkloos bent geraakt, kun je aanspraak maken op een uitkering volgens de werkloosheidswet (WW). Bij toekenning van een WW-uitkering door het UWV, krijg je de beschikking over een online account. Dit account heet Mijn UWV en is in feite je digitale postvak. Je ontvangt berichten van het UWV, je kunt informatie uitwisselen met ze en je kunt antwoorden vinden op allerlei vragen omtrent je uitkering. De online omgeving van Mijn UWV is beveiligd en geheel persoonlijk. Dit betekent dat alleen jij bij je account kunt en dat je correspondentie met het UWV afgeschermd is voor derden.

Status WW-uitkering via Mijn UWV

De online omgeving van Mijn UWV biedt veel mogelijkheden. Om bij werkloosheid een WW-uitkering te ontvangen, dien je hiertoe een aanvraag in bij het UWV. Dit proces kan een tijd in beslag nemen. De status van je aanvraag is daarom te volgen in Mijn UWV. Ook kun je alle betalingen die volgens de WW-uitkering gedaan zijn terugvinden. Aan het einde van ieder jaar wordt ook een jaaropgaaf gemaakt. Deze kun je downloaden uit Mijn UWV. Ook kun je in de gaten houden tot wanneer je WW-uitkering is toegekend. Mochten er tussentijds andere inkomsten bij je binnenkomen, dan kun je deze online bijhouden zodat de WW-uitkering juist uitgekeerd blijft worden. Ook heb je te allen tijde een overzicht van je arbeidsverleden tot je beschikking.

Aanvullende uitkeringen

In sommige gevallen wens je je WW-uitkering mogelijk te combineren met andere uitkeringen. Denk hierbij aan een zwangerschapsuitkering, of een uitkering voor adoptie of pleegzorg. Aangezien er aan deze uitkeringen ook voorwaarden verbonden zijn, moeten deze naast die van de WW-uitkering gelegd worden om tot een evenwichtige uitkering te komen. Ook is het mogelijk dat je aanvullende uitkeringen aanvraagt in het kader van scholing en onderwijs. Het kan zijn dat je je graag wilt laten opleiden of omscholen om zo je kansen op arbeidsmarkt te vergroten, of omdat je persoonlijke omstandigheden hierom vragen. De WW-uitkering is dan mogelijk niet sluitend om deze extra kosten ook te dekken.

Wijzigingen doorgeven

In de loop van je uitkeringsperiode kunnen er veel zaken veranderen. Door de online omgeving van Mijn UWV kun je zonder veel moeite wijzigingen doorgeven in je persoonlijke situatie. Op deze manier is het UWV altijd op de hoogte en verloopt de uitkering altijd accuraat. Dit voorkomt onduidelijkheden en onjuistheden aan beide kanten. Je kunt eventuele aanvullende documenten eenvoudig uploaden naar Mijn UWV of oudere correspondentie terugkijken. Mijn UWV biedt daarmee een platform om verschillende vormen van relevante documentatie te koppelen en zo eventuele wijzigingen vlot door te voeren.

Beter melden

Naar verloop van tijd is het voor sommige mensen tijd om afscheid te nemen van een WW-uitkering. Dit kan komen omdat de termijn voor de WW-uitkering is afgelopen en je een aanvraag voor een andere uitkering moet doen, of simpelweg omdat je een geschikte baan gevonden hebt. Via Mijn UWV zijn alle stappen omtrent het onderbreken of afbreken van je uitkeringsperiode te zetten en bijbehorende aanvragen nauwkeurig bij te houden. Bovendien blijf je toegang houden tot de gevoerde correspondentie tussen jou en het UWV voor eventuele toekomstige doeleinden.

Andere doeleinden

Niet alleen vormt Mijn UWV een handig digitaal portaal voor je WW-uitkering, ook voor vergelijkbare doeleinden kun je er terecht. Zo vind je er verschillende online formulieren voor uitkeringen als de WAJONG, waarmee je eenvoudig en snel wijzigingen kunt doorgeven aan het UWV. Mocht je ondanks alle mogelijkheden binnen Mijn UWV toch behoefte hebben aan hulp, dan zijn er overzichten te vinden met veelgestelde vragen van andere uitkeringsgerechtigden. Ook zijn er contactgegevens van UWV-kantoren beschikbaar en vind je informatie over de regelgeving omtrent klachten en bezwaren.