Mijn toeslagen

Direct inloggen bij Mijn Toeslagen

Met het ontvangen van een of meerdere toeslagen, vul je je maandelijkse inkomen aan met geld om je vaste lasten te kunnen betalen. Of het nu de zorg, je huur of je gezinsleven betreft, de overheid voorziet in toeslagen in hulp om maandelijks rond te komen. Als je eenmaal een toeslag toegekend hebt gekregen, is het zaak dat je eenvoudig overzicht houdt op datgene wat je toegekend hebt gekregen en wanneer je dit ontvangt. Bovendien, als er wijzigingen plaatsvinden in je persoonlijke omstandigheden dan wil je dit gemakkelijk kunnen aangeven. Ook in alle overige communicatie met de overheid omtrent je toeslagen en de voorwaarden ervan wil je eenvoudig je gang kunnen gaan. Voor al deze zaken kun je online terecht bij Mijn toeslagen.

De website van Mijn toeslagen is je persoonlijke pagina voor al je toeslagen. Al je uitgekeerde toeslagen worden bijgehouden in één overzicht. Ook vind je er een kalender met data van uitbetaling voor toekomstige toeslagen. Ook het aanvragen van een nieuwe toeslag gebeurt via Mijn toeslagen. Als je je gegevens wilt wijzigen, van postadres tot maandelijks inkomen, dan kan dat met enkele klikken op de knop gedaan worden. Bovendien komen deze gegevens ook bij andere overheidsinstanties terecht, zodat je wijzigingen maar op één plek hoeft aan te geven. Als je rekenhulp nodig hebt voor je huidige of je toekomstige toeslagen, dan biedt Mijn toeslagen daar allerlei hulpmiddelen voor. Bovendien ontvang je al je digitale post omtrent je toeslagen in een eigen online inbox, die je te allen tijde kunt raadplegen. Dit scheelt een hoop papierwerk en administratie.

Recht op een toeslag?

Stel, je verhuist naar een woning en je denkt aanspraak te maken op huurtoeslag. Of je wordt 18 en hebt net een eigen zorgverzekering afgesloten. In dat geval kun je eenvoudig navigeren naar Mijn toeslagen om te kijken welke toeslag voor jou geschikt en beschikbaar is. Via vele websites van overheidsinstellingen kun je gemakkelijk navigeren naar de website van Mijn toeslagen. Ook kun je direct naar de eigen pagina van Toeslagen of Mijn toeslagen. Zo verkeer je continu in een webportaal van overheidsinstellingen, waardoor je vertrouwd en vlot de informatie kunt vinden die je nodig hebt. Er is veel informatie beschikbaar op Mijn toeslagen om zo een inschatting te kunnen maken op welke toeslagen je aanspraak maakt.

Aanvraag van een toeslag

Als je op basis van de beschikbare informatie op Mijn toeslagen aanspraak denkt te maken op een of meerdere toeslagen, dan kun je deze gaan aanvragen. Voor iedere toeslag ligt een vragenformulier klaar die je in zijn geheel en op een nauwkeurige wijze moet invullen. Hierna verzend je het vragenformulier digitaal, zodat deze spoedig verwerkt kan worden.

Verwerking van een aanvraag

Zodra je een aanvraag voor een of meerdere toeslagen is verzonden, moet deze door de betrokken instanties verwerkt worden. Met andere woorden, je aanvraag wordt beoordeeld en getoetst naar de kaders die afgesproken zijn over de specifieke toeslag. Zo wordt naar de grenzen van je inkomen gekeken, de hoogte van je vermogen, je gezinssamenstelling en de hoogte van de kosten van bijvoorbeeld je zorg of huur. Alle verschillende factoren worden tegen elkaar afgewogen om zo tot een oordeel te komen over de toekenning van een toeslag.

Toekenning van een aanvraag

In Mijn toeslagen kun je een voorlopige berekening inzien van de toeslag die je aangevraagd hebt. Dit geldt als een actuele berekening, maar is nog geen toekenning. De berekening geeft je inzicht in het te verwachten bedragen dat je bij toekenning van de toeslag zult ontvangen. Bij toekenning van een toeslag krijg je na ongeveer vijf weken een zogeheten voorschotbeschikking. Dit betekent dat je toeslag voorlopig is goedgekeurd en daarmee ook spoedig beschikbaar wordt gesteld. In Mijn toeslagen kun je precies bekijken met welke aangeleverde gegevens de voorlopige toeslag is berekend. Soms zal er naar aanvullende gegevens gevraagd worden, waardoor het proces meer dan vijf weken in beslag kan nemen.

Uitbetaling van een toeslag

Als eenmaal een voorschotbeschikking is toegekend, dan zal er overgegaan worden op uitbetaling van je toeslag. Dit gebeurt doorgaans rond de 20e van iedere maand, waardoor je op tijd voorzien bent van je toeslag voordat je vaste lasten betaald moeten worden. In sommige gevallen kan de datum van uitbetaling afwijken, bijvoorbeeld als gevolg van weekend of feestdagen. Daarom kun je altijd een actuele agenda van de data van uitbetalingen bijhouden op Mijn toeslagen.

Jaaropgaaf van je toeslag

Zoals de term voorschotbeschikking al aangeeft, vindt de berekening en toekenning van een toeslag plaats op voorwaardelijke basis. Dit betekent dat na afloop van een jaar altijd een vergelijking wordt gemaakt met je voorschotbeschikking en je definitieve jaarinkomen. Op basis van deze vergelijking wordt geconcludeerd of beide posten in balans zijn en of er aan een van beide kanten een bijbetaling nodig is. Het kan zijn dat het verschil uitkomt op nul. In dat geval is er niets aan de hand. Ook kan het voorkomen dat je teveel toeslag hebt ontvangen en je een deel moet terugbetalen. Anderzijds kan het ook gebeuren dat je nog geld tegoed hebt. Dit bedrag zal je dan alsnog ontvangen.

Terugbetalen of terugkrijgen

Na afloop van ieder jaar kun je in Mijn toeslagen inzien wat de definitieve berekening van je toeslagen is geweest. Hierna kun je direct een aanvraag doen tot uitbetaling van je tegoeden, of een regeling tot terugbetaling treffen. Doordat al je correspondentie over je toeslagen en de toekenning ervan in je digitale postvak terechtkomt, houd je hier eenvoudig overzicht over en beschik je snel over de juiste documenten indien nodig.

Privacy

De gegevens die je uitwisselt met Mijn toeslagen zijn strikt persoonlijk. Daarom is alle informatie versleuteld voor derden, waardoor alleen jijzelf en Mijn toeslagen toegang heeft tot de gegevens. In sommige gevallen moet ook een ander je gegevens in kunnen zien, zoals een medebewoner in het geval van huurtoeslag of een toeslagpartner in de vorm van een echtgenoot of levenspartner. Ook in dat geval wordt er gewaarborgd dat alleen de strikt noodzakelijke informatie getoond wordt aan degene die met je meekijkt.