Mijn Overheid

Direct inloggen bij Mijn Overheid

Inloggen MijnOverheid.nl

Via MijnOverheid.nl kunt u inzicht krijgen in de persoonlijke gegevens die er bij de overheid over u bekend zijn. Denk hierbij aan persoonlijke gegevens op het gebied van adresgegevens, burgerlijke stand en welke voertuigen u in bezit heeft. Ook is het mogelijk om op MijnOverheid.nl berichten te ontvangen van de overheid. Deze berichten kunnen in dit geval afkomstig zijn van de landelijke overheid, maar ook van uw lokale gemeente. De gemeente kan in dit geval berichten sturen over bijvoorbeeld het verlengen van uw paspoort, maar ook berichten over gemeentebelastingen. Berichten van de landelijke overheid kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de APK van uw auto. U kunt gebruik maken van MijnOverheid als u in het bezit bent van een Burgerservicenummer, 14 jaar of ouder bent, in bezit bent van de Nederlandse nationaliteit of woonachtig bent in Nederland. Daarnaast moet u in het bezit zijn van een DigiD-account. Op het moment dat u niet in het bezit bent van een DigiD kunt u deze aanvragen via www.digid.nl.

Mijn overheid Berichtenbox

Op MijnOverheid kunt u gebruik maken van een digitale brievenbus. Handig, als je er niet van houdt om alles te bewaren in bakjes en mappen. In deze brievenbus kunt u alle post ontvangen die er vanuit de overheid wordt verstuurd. Denk hierbij aan post vanuit de landelijke overheid, maar zeker ook aan post dat afkomstig is van uw gemeente. Bijvoorbeeld een brief over de hondenbelasting of over de afvalstoffenheffing. Het voordeel van een digitale mailbox is dat deze veel veiligheid biedt. U kunt uw berichten alleen inzien wanneer u in kunt loggen met een DigiD. Voor hackers wordt het hiermee vrijwel onmogelijk om deze persoonlijke post te kunnen lezen.

Daarnaast zorgt deze Berichtenbox voor orde in uw administratie. U kunt immers niet snel iets kwijtraken in een digitaal archief. Veel mensen bewaren brieven van de overheid in verschillende mappen, op het moment dat u dan iets nog hebt, kan het lastig zijn om iets snel op te zoeken. Met een digitaal archief heeft u de brief die u zoekt, zo boven water. Als u hebt aangegeven dat u graag uw post digitaal wilt ontvangen, zal u van bepaalde instanties in het geheel geen papieren post meer ontvangen. Sommige instanties kiezen er echter bewust voor om brieven zowel per post als digitaal te blijven versturen. Hierbij kunt u denken aan instanties die er zeker van willen zijn dat u hun brief zult ontvangen. Uiteraard is het doel van de overheid om in het algemeen zoveel mogelijk post per mail te versturen. Dit met het oog op duurzaamheid. Minder papier betekent minder afval en er hoeven minder bomen gekapt te worden. Als u niet in staat bent om uw Berichtenbox zelf te beheren, kunt u er ook voor kiezen om hier iemand voor te machtigen. Deze persoon krijgt dan inzicht in uw gegevens en kan uw berichten lezen. Dit mag alleen nadat u hier toestemming voor hebt gegeven.

Uw persoonlijke gegevens

De overheid beschikt over veel persoonlijke gegevens van u. Deze gegevens heeft u zelf ooit verstrekt aan de overheid. Deze persoonlijke informatie heeft de overheid nodig om u te voorzien van informatie, maar ook om bijvoorbeeld brieven naar u te kunnen versturen. Het is fijn om te weten wat de overheid precies van u weet en of de informatie waarover zij beschikken, wel correct is. Denk hierbij aan het adres waarop u geregistreerd staat, uw burgerlijke stand en welke voertuigen er volgens de overheid op uw naam staan. Alleen u (en eventueel een gevolmachtigde persoon) heeft inzicht in deze gegevens.

U kunt deze persoonlijke gegevens aan laten passen op het moment dat deze niet juist zijn. Bijvoorbeeld als het adres niet klopt waarop u woonachtig bent. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u recent verhuisd bent. Ook als u bijvoorbeeld net gescheiden bent, zijn uw persoonlijke gegevens gewijzigd en moet dit aan de overheid doorgegeven worden. Zeker als er ook kosten verbonden zijn aan bepaalde zaken, bijvoorbeeld in het geval van een voertuig die niet meer in u bezit is, maar waar u nog wel wegenbelasting voor moet betalen, is het zaak om deze gegevens zo snel mogelijk aan te laten passen.

U moet hiervoor bij de instantie die hierover gaat, aangeven wat er niet klopt. In het geval van een voertuig die u niet meer in uw bezit heeft, moet u dit bijvoorbeeld aangeven bij de Belastingdienst. Heeft u recent een stuk grond van de buurman gekocht? Dit betekent dat het grondstuk wat hoort bij uw woning is vergroot en dat hiermee dus ook de erfscheiding is veranderd. Deze gegevens moeten aan het Kadaster worden doorgegeven. Als u het Kadaster in dit geval een brief stuurt met alle relevante gegevens, zullen zij dit voor u aanpassen.

MijnOverheid is er voor iedereen

De overheid doet er alles aan om MijnOverheid voor iedereen toegankelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan mensen die kleurenblind zijn of niet goed kunnen zien. De overheid zet regelmatig deskundigen in om deze website te toetsen op toegankelijkheid. Deze deskundigen beoordelen kritisch alle onderdelen van de website. Of de teksten goed leesbaar zijn, of de inhoud duidelijk genoeg is en of de lezer snel begrijpt wat hij of zij moet doen. Verbeteringen die deze deskundigen aandragen, worden zo spoedig mogelijk doorgevoerd.

De software die er gebruikt wordt voor deze website is ontwikkeld om de informatie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken, bijvoorbeeld door de mogelijkheid te bieden om informatie voor te lezen. Ideaal voor mensen die een visuele handicap hebben. Als u als gebruiker verbeterpunten hebt geconstateerd op het gebied van toegankelijkheid, kunt u het contactformulier invullen op MijnOverheid.nl. Daarin kunt u aangeven wat er nog verbeterd kan worden.