Belastingdienst

>> Direct inloggen bij Mijn Belastingdienst >>

De Belastingdienst is het regeringsorgaan dat verantwoordelijk is voor het regelen van alle belastingzaken in Nederland. Het houdt zich voornamelijk bezig met het innen van belasting, bijvoorbeeld op je inkomen of op je vermogen. Ook houdt de dienst zich bezig met toeslagen, zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag. Iedere Nederlander betaalt belasting en daarmee vormen de belastingen een grote bron van inkomen voor de regering. Het niet juist betalen van je belastingen kan voor problemen zorgen. Daarom helpt de Belastingdienst je zoveel mogelijk bij het regelen van je belastingzaken. Veel van de belastingzaken regel je online via Mijn Belastingdienst. Hier kun je bij de Belastingdienst inloggen met Digid, zaken online regelen, en bijvoorbeeld ook je Belastingdienst berichtenbox inzien.

Verzekeringen

Het takenpakket van de Belastingdienst is groot. Eén van de voornaamste taken is het checken van verschillende soorten belastingen die mensen verschuldigd zijn aan het rijk. Denk hierbij aan de zorgverzekering, de volksverzekeringen en verzekeringen voor werknemers. De Belastingdienst gaat na hoeveel belasting iemand verschuldigd is voor al dit soort posten. Deze heffingen worden vervolgens gecommuniceerd met de burgers, waarna de Belastingdienst overgaat op het innen van de heffingen. Waar dit fout gaat, zal de Belastingdienst overgaan tot opsporing van eventuele wanbetaling.

Toeslagen belastingdienst

Veel mensen ontvangen een toeslag van de Belastingdienst. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de zorgtoeslag. Dit bedrag is bedoeld om je tegemoet te komen in de kosten die je maakt om een zorgverzekering te hebben. Deze premie betaal je aan je zorgverzekeraar, waarna de Belastingdienst je een toeslag overmaakt. Hetzelfde geldt voor de huurtoeslag, waarop je aanspraak kunt maken als je bijvoorbeeld gebruikt maakt van een sociale huurwoning. De Belastingdienst gaat over het toekennen van deze en andere toeslagen, maar ook over de controle ervan. Als een toeslag onterecht toegekend wordt, dan kun je een naheffing van de Belastingdienst verwachten.

Controleren

Niet alleen zorgt de Belastingdienst voor een juiste afhandeling van belastingen en toeslagen, ook controleert het nauwgezet of de handel in goederen correct verloopt. Er zijn wetten opgesteld die gaan over hoe goederen Nederland ingevoerd en uitgevoerd mogen worden. De Belastingdienst checkt of deze regelgeving en bijbehorende heffingen nageleefd worden. Ook andere regelgeving omtrent handel, zoals volksgezondheid, milieu, eerlijk zakendoen en afgesproken financiële kaders, liggen onder de loep bij de Belastingdienst.

Betalen

Het betalen van belastingen aan de Belastingdienst kan via verschillende wegen verlopen. Doorgaans zijn er twee hoofdwegen te onderscheiden. Bij zogenaamde directe belastingen geef je als burger of bedrijf zelf je belastingen aan. Een voorbeeld hiervan is de inkomstenbelasting, die je jaarlijks opgeeft met de Aangifte Inkomstenbelasting. Bij indirecte belastingen verloopt het betalen van belastingen via een ander station. Het kopen van sigaretten is hier een voorbeeld van. Hierop worden accijnzen geheven, die verwerkt zijn in de prijs. Zo betaal je één bedrag voor een pakje sigaretten, maar gaat een deel van dit bedrag naar het rijk.

Regelen

Het regelen van belastingzaken is over het algemeen een kwestie van eigen verantwoordelijkheid. Wel helpt de Belastingdienst je doorgaans met zaken als aangiftes. Zo krijg je herinneringen per post, is er een uitgebreide website van de Belastingdienst met informatie over alle soorten belasting en kun je bellen met de Belastingtelefoon. Ook verlopen veel belastingzaken online en verdwijnt steeds vaker het papierwerk.