Artikel 5 Grondwet

Als Nederlander heb je het recht om bij het bevoegd gezag schriftelijk een verzoek in te dienen. Bijvoorbeeld als je een klacht hebt over het handelen van de overheid, kun je dit op deze wijze aangeven. Deze wet wordt ook wel ‘het recht op petitie’ genoemd. Niet alleen burgers kunnen gebruik maken van artikel 5. Ook verenigingen, stichtingen en andere groeperingen kunnen van dit recht gebruik maken in het geval zij een klacht hebben over de overheid. Een klacht vanuit een burger of een andere partij kan zich bijvoorbeeld richten op overheidsorganen als een burgemeester, de provinciale staten, de gemeente of zelfs de regering. In deze wet wordt nog gesproken over een ‘schriftelijk verzoek’. Tegenwoordig kunt u zich als burger ook digitaal wenden tot de overheid als u een klacht heeft.

Artikel 5: Ieder heeft het recht verzoeken schriftelijk bij het bevoegd gezag in te dienen

Bij deze wet kunt u denken aan een burger die ontevreden is over een stoep in zijn dorp. Deze stoep is bijvoorbeeld ongelijk gestraat en de burger kan hier maar moeilijk overheen met zijn rolstoel. In dit geval kan deze burger besluiten om een brief te sturen naar zijn gemeente waarin hij de situatie uitlegt. Deze burger kan besluiten om er foto’s bij te doen om de situatie te verduidelijken. De gemeente zal in dit geval de situatie onderzoeken. Als de gemeente de man in het gelijk stelt, zullen zij de stoep herstellen en ervoor zorgen dat deze man hier weer veilig gebruik van kan maken.