Artikel 3 Grondwet

Deze wet beschrijft de gelijke kansen voor iedere Nederlander om te werken bij de overheid, mits hij of zij aan de gestelde eisen voldoet. Het gaat hier om openbare functies zoals werken bij de politie, op een gemeentehuis of als medewerker plantsoenendienst. Deze wet ligt in het verlengde van artikel 1 waarbij iedere Nederlander gelijk moet worden behandeld, bij gelijke gevallen. Overigens maken ook niet-Nederlanders kans op een baan bij de overheid. Dit gaat niet in alle gevallen op. Er zijn banen bij de overheid waarbij alleen een Nederlander kans maakt om aangenomen te worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het leger. Als je niet in het bezit bent van het Nederlanderschap, kun je hier niet voor worden aangenomen.

Artikel 3: Gelijke benoembaarheid

Als de overheid op zoek is naar een geschikte kandidaat voor een overheidsfunctie, komt iedere Nederlander hiervoor in aanmerking. Iedere Nederlander heeft gelijke kansen om aangenomen te worden, hierbij moet hij of zij wel voldoen aan de eisen die er voor de functie worden gesteld. De overheid mag wel verschillende eisen stellen voor diverse functies. Is de overheid op zoek naar een straaljagerpiloot dan gelden hier andere opleidingseisen voor dan voor een schoonmaker in de kazerne van de luchtmacht. Hier mag dus wel onderscheid in worden gemaakt. Dit geldt in dit geval ook voor de beloning van deze twee verschillende functies. De piloot zal meer verdienen dan de schoonmaker op basis van de eisen die er worden gesteld aan de functie. Dit is wel toegestaan.