Artikel 2 Grondwet

In regel 2 van de wet wordt geregeld wie Nederlander is. Ook kun je in deze wet lezen hoe de toelating tot Nederland is geregeld en hoe vreemdelingen kunnen worden uitgezet. Deze wettelijke regelingen vormen de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Vreemdelingenwet 2000, hier is vervolgens regelgeving op gebaseerd. Vreemdelingen zullen alleen door Nederland worden uitgeleverd als Nederland een uitleveringsverdrag heeft met het land die hier specifiek om vraagt. Ook is in artikel 2 geregeld dat iedereen Nederland vrij mag verlaten. Alleen bij de wet mogen hier uitzonderingen op worden gemaakt, dit gebeurt meestal in de Paspoortwet.

Artikel 2: Nederlanderschap; vreemdeling, uitlevering, recht tot verlaten van het land

In de wet staat wie Nederlander is, hierbij is opgenomen dat ook iemand anders dit kan beslissen. Ook bepalen we als Nederland zelf wie wij toelaten tot ons grondgebied. Daarnaast beslissen wij zelf wie wij wegsturen uit ons land. Hierbij kun je denken in het geval dat bijvoorbeeld een gezochte crimineel zich in ons land bevindt en het land van herkomst vraagt om uitlevering. Als wij een uitleveringsverdrag met dit land hebben, kunnen wij ervoor kiezen om deze crimineel uit te leveren. Nederlanders die in het bezit zijn van een geldig paspoort of reisdocument mogen ten alle tijden het land verlaten, mits er een reden voor is dat Nederland ze hier wil houden. Dit kan zo zijn in het geval van een straf die hij of zij nog uit moet zitten.